Archive for март, 2011

Сбогом 51

Още едно безумие беше премахнато от Закона за защита на потребителите. Олигофренският член 51 на ЗЗП беше променен на : § 2. Член 51 се изменя така: „Чл. 51. Забранява се предлагането и продажбата чрез сключване на договори за продажба от разстояние на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание.“ С други думи, като едни нормални […]

радости
оставка