SEO

Лекторите на SEO конференция 2013

Предната седмица започнахме серия интервюта с лекторите на SEO конференция 2013. На всеки лектор задаваме 4 въпроса, по случай 4-тото издание на конференцията. Досега са публикувани : Васил Тошков (Cloxy) за SEO Конференция 2013 Интервю с Иво Илиев (InteractAge) за SEO конференция 2013 Интервю с Димитър Димитров (411Marketing) Геннадий Воробьов Optimization.bg за SEO конференция 2013 […]

SEO

TrustRank

Когато търсим в Google и анализираме резултатите, виждаме, че по-голямата част в топ 10 са т.н. авторитетни сайтове. Ако разгледаме по-внимателно всеки резултат забелязваме някой закономерности: 1. Резултатът от търсене сочи към вътрешна страница на авторитетен ресурс 2. В текса на тази вътрешна страница на конкретния авторитетен ресурс ключовата дума е възможно да се споменава […]

SEO
оставка