Блог на WordPress.com

Въпрос : Имам блог на wordpress.com, искам да го сложа на собствен хостинг за да печеля от реклами, ще загубя ли или ще спечеля от преместването ? Вероятно ще загубиш на първо време, защото не е спазено важното изискване за собствен домейн. Сравнително лесна популяризация на блог се получава при спазване на следния условен алгоритъм. […]

Попитай SEO госу

Промяна на адреса на сайт в GWT

Чудесна нова екстра в Google Webmaster Tools – Промяна на адреса на сайт. Вече може и да не се чака с месеци за пълна индексация при местене на сайта на нов домейн. Ако имате намерение да преместите сайта си на нов домейн, използвайте инструмента „Промяна на адреса“, за да съобщите на Google новия си URL […]

работни

Възраст на домейн и SERP

Каква е тежестта на възрастта на домейн за SERP в Google – видео на Matt Cutts How much does a domain’s age affect its ranking? от Matt Cutts

видео
оставка